Meer kansen voor Jongeren

18 - 09 - 2018

ALS STAGIAIR VOER JE HELE ANDERE GESPREKKEN MET JONGEREN OP HET MBO

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties. 

Stagiaires bij Plusgroep van Cardea coachte de afgelopen jaren verschillende "kwetsbare" klassen in het MBO. In samenwerking met het ROC Mondriaan en MBO Rijnland werkte ze dit idee verder uit in een projectplan. Het plan werd ingediend bij het Oranjefonds. Met het Meer Kansen Voor Jongeren levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. 

Het Oranje Fonds gaf na de zomervakantie een officiële go om het project: "studenten voor studenten" te starten. Twee studententeams van verschillende studies starten deze week op verschillende MBO lokaties. De studenten worden ondersteund door professionele coaches en een coördinator. Meer weten? www.plusstudent.nl info@plusstudent.nl