Leren van elkaar

09 - 11 - 2016

Op een druilerige donderdagmiddag reden we naar 's Gravenzande om te spreken met Shyvana. Deze studente toegepaste psycholgie is naast haar drie bijbaantjes plusmaatje voor maar liefst drie jongeren. Zo begeleidt ze twee jongens die naar school gaan op het ISW Gasthuislaan. Zij liepen vast met diverse vakken en konden de hulp van een maatje wel gebruiken. Nu begeleid Shyvana ze ruim een jaar, zijn hun cijfers gestegen, is hun zelfvertrouwen gegroeid én is Shyvana zelf ook weer expert geworden in aardrijkskunde.

Daarnaast is ze maatje voor Sharon, die in het tweede jaar zit van de mavo op het ISW Sweelinklaan. Sharon had ook moeite met diverse vakken en haar mentor maakte zich zorgen of ze het wel zou gaan redden in de tweede klas. Sharon maakte zich zelf ook veel zorgen, zowel over school als over allerlei andere zaken. Sharon kon dus wel een steuntje in de rug gebruiken en kreeg dat uiteindelijk van plusmaatje Shyvana die haar het gehele schooljaar 2015/2016 heeft begeleid. Shyvana hielp haar met haar schoolplanning, maar bood vooral dat luisterende oor waar Sharon zoveel behoefte aan had. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels zit Sharon weer beter in haar vel en is ze begonnen aan het derde jaar van de mavo.

Niet alleen Sharon, maar ook Shyvana is door haar vrijwilligerswerk als plusmaatje veel gegroeid. Plusmaatje is voor haar een mooie aanvulling op haar studie. Zo heeft ze met name haar coachingsvaardigheden verder ontwikkeld en heeft ze veel van haar opgedane kennis in de praktijk kunnen toepassen. Zo oefenen ze op school wel op elkaar, maar uiteindelijk leer je in de praktijk, waar het écht is, toch het meeste – aldus Shyvana.

Zo blijkt de praktijk ook vaak weerbarstiger dan het vooraf lijkt. Shyvana, van zichzelf iemand die erg gesteld is op planning en structuur, heeft dan ook geleerd om zich flexibeler op te stellen en mee te gaan in de flow van het gesprek. Zo moest ze in de gesprekken met de jongeren vaak snel schakelen en ad hoc beslissingen nemen, die afweken van hetgeen ze vooraf had gepland. Zo heeft Shyvana ook veel geleerd tijdens deze trajecten. En dát, leren van elkaar mét resultaat, is voor Shyvana toch één van de mooiste dingen van haar vrijwilligerswerk als plusmaatje.