Vraag groter dan beschikbare middelen Haaglanden

03 - 10 - 2018


Beste aanmelder bij Pluscoach,
 
Vraag naar PlusCoach groter dan beschikbare middelen
De vraag naar PlusCoach trajecten is dit kalenderjaar groter dan de beschikbare middelen.
Dit is niet voor het eerst – in het verleden is dit ook voorgekomen en hebben gemeenten extra middelen vrijgemaakt om aan de vraag naar PlusCoaching te voldoen.
Voor het jaar 2018 zien scholen en gemeenten uit onze regio, verenigd in de kerngroep VSV, helaas geen mogelijkheid om extra middelen in te zetten.
 
Gevolgen
Dit heeft geen gevolgen voor de reeds lopende trajecten.
Voor de studenten die nog niet zijn gestart zullen we samen zoeken naar een passende oplossing. De aanmelders ontvangen hierover een mail. 
We kunnen in januari weer nieuwe aanmeldingen oppakken. Dit betekent dat coachtrajecten van aanmeldingen die half december bij ons binnen zijn in januari kunnen gaan starten. 
 
Geen PlusCoach wat nu?
De kerngroep VSV verzoekt voordat er wordt aangemeld expliciet te overwegen of ondersteuning vanuit de school, of een reguliere verwijzing naar CJG, VO team of huisarts tot de mogelijkheden behoort. Pluscoach is bedoeld voor leerlingen en studenten waar geen regulier aanbod voorhanden is. Maar ook de middelen voor PlusCoach kennen grenzen. Onze vrijwilligers en studenten hebben overigens nog wel ruimte om leerlingen te begeleiden.
 
Pluscoach in 2019?
Pluscoach gaat na 2018 gewoon door. Het VSV programma (waar Pluscoach toe behoort) loopt in elk geval tot en met 2020.
 
Vragen?
Voor vragen over het besluit van de kerngroep VSV kun je contact opnemen met Anamaria Waarts. a.waarts@rocmondriaan.nl en 06 – 388 25 218.
 
Voor vragen over de coachmogelijkheden en de aanmeldprocedure kun je zoals gebruikelijk terecht bij ondergetekende.
 
Michael Burghout
Projectleider
Binckhorstlaan 36, M2.45
2516 BE Den-Haag
☎ 06-14976956